JUMPSS springkastelenverhuur

Contact Niels: 0477 40 62 86

Huurvoorwaarden

GEBRUIK

Volgende gebruiksvoorwaarden moeten steeds nageleefd worden:

  • Het springkasteel moet gebruikt worden waarvoor het ontworpen is en niet voor andere doeleinden.
  • Het springkasteel niet betreden met schoeisel.
  • Niet eten of drinken in het springkasteel
  • Scherpe voorwerp, sleutelhangers of ander speelgoed is verboden.
  • Het is verboden om het springkasteel te betreden onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen
  • Het springkasteel niet aflaten bij lichte regenval.
  • Bij zware regen en/of zware storm het springkasteel aflaten en dubbelvouwen.
  • Bij onweer, laat je het springkasteel af, ontkoppel je de blaasinstallatie en breng je deze veilig onder, vouw het springkasteel dubbel, om verder indringen van water te voorkomen. Als de wind en het onweer voorbij is, koppel je de motor terug aan.
  • Er moet steeds toezicht aanwezig zijn.
  • Een springkasteel is ontworpen voor kinderen en niet voor volwassenen.

Verantwoordelijkheid

Gebruik van de gehuurde attractie gebeurt steeds onder toezicht van een volwassene. Jumpss kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en/of ongevallen tijdens de huurperiode. Schade toegebracht aan het springkasteel kan aangerekend worden aan de huurder. Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie loskoppelen en veilig onderbrengen. Bij de opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

BETALING

De betaling van de huur van de gehuurde attractie gebeurt contant bij levering of voorafgaand door middel van een overschrijving.

WERKING

Het springkasteel wordt continu opgeblazen door een motor, de lucht ontsnapt onderaan via voorziene openingen, maar ook langs de nader verdwijnt er veel lucht. De kleine luchtbelletjes die je ziet op een nat springkasteel is de lucht die uit de naden ontsnapt. De motor mag nooit afgedekt worden.

LOCATIE

Best op een zachte en vlakke ondergrond, gras is ideaal. Een springkasteel mag nooit op een ondergrond met steenslag of met puntige voorwerpen geplaatst worden.

NODIGE VOORZIENINGEN

Stroombron van 220 Volt en 16A. Een verlengdraad van 40 meter wordt voorzien. Zorg voor een goede doorgang naar de plaats waar de attractie moet komen. Voorzie 2 meter achter het kasteel voor de motor.

HUURTIJD

De springkastelen worden op een vooraf afgesproken tijdstip geleverd en afgehaald. Indien het kasteel vroeger weg mag dan het vooraf afgesproken tijdstip moet contact opgenomen worden op het gsm nummer.

AFLATEN VAN HET SPRINGKASTEEL

Nooit het springkasteel aflaten als er nog kindjes in het springkasteel aanwezig zijn. Het kasteel in normale weersomstandigheden niet aflaten voor de afhaling.

DEFECTEN/ PROBLEMEN

Bij defect tijdens de huurperiode dient u onmiddellijk te verwittigen op het gsm nummer.

MAAR VOORAL VEEL PLEZIER EN MAAK ER EEN FEEST VAN