Wij werken zonder waarborg en voorschot. Wij gaan er van uit dat onze klanten ons materiaal met respect behandelen en er als een goed huisvader voor zorgen.